Lò đốt rác thải sinh hoạt công nghệ NFI-05 tại Na Hang, Tuyên Quang P2