Hiệu quả lò đốt rác thải xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh bắc Giang