Hiệu quả lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn Kinh Môn, Hải Dương