Hiệu quả lò đốt rác thải sinh hoạt tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang