Hiệu quả lò đốt rác bằng khí tự nhiên tại thị trấn Đu, huyện Phú Lương, Thái Nguyên