Định hướng phát triển

Định hướng phát triển của Công ty:.

  • Công ty tiếp tục chú trọng phát triển các lĩnh vực mũi nhọn:

+ Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt;

+ Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại;

+ Quản lý, khai thác và cung cấp nước sạch nông thôn

  • Không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ, thay thế các máy móc thiết bị lạc hậu bằng các thiết bị tiên tiến hiện đại nhưng vẫn nâng cao được công suất và chất lượng công việc;
  • Hợp tác và tăng cường công tác đầu tư; lựa chọn hình thức và lĩnh vực đầu tư phù hợp;
  • Tăng vốn điều lệ theo từng giai đoạn;
  • Giảm chi phí, tiết kiệm trong quản lý và sản xuất để hạ giá thành sản phẩm, tạo khả năng cạnh tranh cao trên thị trường;
  • Công ty đang dần dần hoàn thiện mô hình tiêu thụ, lựa chọn các nhà phân phối có đủ năng lực nhằm mở rộng thị trường;
  • Tăng cường mối quan hệ với các tổ chức tài chính và phi tài chính (ngân hàng, công ty tài chính, các quỹ đầu tư tài chính,…) thông qua các Hợp đồng thoả thuận hợp tác hoặc tài trợ, trong đó xác định rõ nhu cầu vốn đầu tư đối với từng dự án;
  • Hoàn thành các dự án đang triển khai và thu hút thêm các dự án mới. Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ở các lĩnh vực mà công ty đang hoạt động nhằm tối đa hoá lợi nhuận mang lại doanh thu ổn định cho doanh nghiệp.