Gia Lai: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

(Nguồn báoTN&MT) – UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Gia Lai) chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

gl
Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của một nhà máy chế biến cao su trên địa bàn

Thời gian qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được chú trọng quan tâm, nhận thức về bảo vệ môi trường của các cấp ngành, cơ sở, cộng đồng trên địa bàn đã nâng cao góp phần giải quyết những bức xúc, điểm nóng về môi trường.

Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và ngừi dân còn hạn chế, chỉ biết đến lợi nhuận trước mắt, thiếu kinh phí đầu tư các công trình bảo vệ môi trường; lãnh đạo chính quyền địa phương một số nơi chưa coi trọng công tác bảo vệ môi trường, công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường đến người dân còn hạn chế, chưa chú trọng công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm để phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường…

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục một số tồn tại trong công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Cảnh sát Môi trường cùng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả kế hoạch thanh kiểm tra về bảo vệ môi trường; rà soát bổ sung các cơ sở có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường để tổ chức thanh kiểm tra, trong đó giám sát chặt chẽ các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại, xả nước thải vào nguồn nước, khí thải ra mooit rường, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện công tác thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường; tăng cường đầu tư phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thanh, kiểm tra về bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả của hoạt động này, góp phần chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Tỉnh Gia Lai đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai có hiệu quả, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thường xuyên tổ chức rà soát, phát hiện các cơ sở gây ô nhiễm môi trường mới phát sinh để đưa vào danh mục phải xử lý triệt để đi đôi với việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn, phòng ngừa phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn.

Cùng với đó, ngành chức năng cần tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, xử lý hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, các cơ sở chăn nuôi; kiểm soát, ngăn ngừa việc mua bán động vật hoang dã và du nhập các sinh vật ngoại lai xâm hại vào địa bàn, các chất cấm khác không được sử dụng trong chăn nuôi.

Trách nhiệm bảo vệ môi trường cần phải được tuyên truyền, giáo dục rộng rãi nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phát huy vai trò giám sát, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của tổ chức chính trị, cộng đồng dân cư.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành về bảo vệ môi trường trong thời kỳ mới, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên…, tăng cường hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường.

Quế Mai